Foreningens navn og formål

Foreningens navn: Foreningen for bosætning af børnefamilier i Sønderho – Sønderholiv. 


Foreningens formål er at fremme bosætning i Sønderho, specielt for børnefamilier.

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes

11. marts kl.  19.30 i mødelokalet i Sognegården.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1  Velkomst ved forperson

2  Valg af dirigent

3  Valg af referent

4  Beretning

5  Fremlæggelse af regnskab

6  Valg til bestyrelsen

7  Valg af revisor

8  Fastsættelse af kontingent

9  Indkomne forslag

10  Eventuelt


Bliv medlem

Du kan melde dig ind i Sønderholiv ved at sende en mail til sonderholiv@gmail.com med dit navn, adresse og telefonnummer.


Kontingent 100 kr indbetales til mobilePay 651102 eller Bank reg nr 9684, kontonr. 4960289930.

Bestyrelse


Forperson Karen Wohlert, Nord Land 11, mobil 3031 0408, kwohlert@gmail.com


Næstforperson Susanne Winsløw, Landevejen 98, mobil 2987 5898, susosterlund@gmail.com


Bestyrelsesmedlem Gertrud Exner, Søndertoft 23, mobil 2782 6466, gertrudexner@icloud.com


Bestyrelsesmedlem Sofie Exner, Nord Land 3, mobil 2179 3579, Sofie-koch@hotmail.com


Kasserer (ikke medlem af bestyrelsen) Maja Schwarts, mobil 2989 4868, majaschwartz@live.dk