Hverdagsliv

Hverdagen i Sønderho er på mange måder nem. Indkøb, bus, skole, netværk og naturen er altsammen tæt på. Tryghed og frihed præger børnenes opvækst. Som voksen drager man glæde af sammenhold, indflydelse og et rigt kulturliv.

Bakskuld

bakskuld-2016-v4Bakskuld er hele byens børnehus. Her deler en lille børneflok mellem 1-5 år deres hverdag i ly af klitterne på den gamle skole. Naturen og en rolig hverdag med plads til kreativitet og leg er nøgleord.

Sønderhodag

Den 3. søndag i juli afholder Sønderho sin store traditionsrige fest for både børn og voksne. Fanødragterne bliver hentet frem fra kommoder og kister, og over 100 kvinder og børn ifører sig dragten, får bundet ”klude”(tørklæder) og deltager i brudeoptoget til Sønderho Mølle. Forrest går brudefolket, hvor brud og brudepiger har en blomsterkrone på hovedet (Den er syet ind i håret!). Ved Sønderho Mølle bliver der danset  brudedanse, sunget og præsenteret dragter. Som afslutning på Møllebanken danses der traditionel Sønderhoningdans, og brudefolket og spillemændene går derefter ned i byen og danser videre i de smalle gader. Festen slutter af med Sønderhobal i Forsamlingshuset, hvor der danses sønderhoningdans til den lyse morgen.