Festerne i Sønderho

Vi fester meget i Sønderho. Specielt for børnene markerer vi årstiderne og højtiderne gennem forskellige arrangementer: fastelavnsfest og juletræsfest i Forsamlingshuset, Sct. Hans aften i Kalvekrog (foran diget)og adventsfest i Sønderho gl. skole. I Sønderho Kirke arrangeres der Luciaoptog den 1. søndag i advent. Sønderhodag er en specielt festdag for både børn og voksne.
For voksne og større børn afholder vi baller og arrangementer i Forsamlingshuset, hvor børnene får mulighed for at lære at danse Sønderhoning og få den særlige kultur ind under huden.
Fællesspisning for hele byen er også en slags fest. Her skiftes forskellige foreninger og grupper til at lave mad til ca. 100 personer ca. gange om året. Tilflyttere får her mulighed for at lære de lokale at kende.

Sønderhodag

Den 3. søndag i juli afholder Sønderho sin store traditionsrige fest for både børn og voksne. Fanødragterne bliver hentet frem fra kommoder og kister, og over 100 kvinder og børn ifører sig dragten, får bundet ”klude”(tørklæder) og deltager i brudeoptoget til Sønderho Mølle. Forrest går brudefolket, hvor brud og brudepiger har en blomsterkrone på hovedet (Den er syet ind i håret!). Ved Sønderho Mølle bliver der danset  brudedanse, sunget og præsenteret dragter. Som afslutning på Møllebanken danses der traditionel Sønderhoningdans, og brudefolket og spillemændene går derefter ned i byen og danser videre i de smalle gader. Festen slutter af med Sønderhobal i Forsamlingshuset, hvor der danses sønderhoningdans til den lyse morgen.

Stranden

Stranden og havet har gennem generationer og den dag i, stor betydning for livet i Sønderho.
Glæde, sorger og bekymringer får nyt perspektiv efter en strandtur. Man bliver blæst godt igennem, og mange bekymringer bliver mindre.
Og så er stranden verden bedste legeplads.