Sønderhodag

Aktiviteter / Sønderho

Den 3. søndag i juli afholder Sønderho sin store traditionsrige fest for både børn og voksne. Fanødragterne bliver hentet frem fra kommoder og kister, og over 100 kvinder og børn ifører sig dragten, får bundet ”klude”(tørklæder) og deltager i brudeoptoget til Sønderho Mølle. Forrest går brudefolket, hvor brud og brudepiger har en blomsterkrone på hovedet (Den er syet ind i håret!). Ved Sønderho Mølle bliver der danset  brudedanse, sunget og præsenteret dragter. Som afslutning på Møllebanken danses der traditionel Sønderhoningdans, og brudefolket og spillemændene går derefter ned i byen og danser videre i de smalle gader. Festen slutter af med Sønderhobal i Forsamlingshuset, hvor der danses sønderhoningdans til den lyse morgen.