Formandens beretning på generalforsamlingen 2017

Årsberetning fra foreningen for bosætning af børnefamilier i Sønderho.

 

Året er forløbet ret roligt i forhold til vores opstartsår. Vores politiske kamp for bevaring af Bakskuld har været sat i bero efter at der lykkedes at sikre tilskud til og med 2017. Og den gode nyhed er, at der nu er 11 børn i Bakskuld, da der er flyttet en ny familie til med to børn og der er startet to små.

Flere familier ser stadig med interesse på vores lille unikke institution.

Derfor er vi fortrøstningsfulde i forhold til dens videre eksistens. Men vi skal hele tiden være vågne.

Det er sårbart, og der skal ikke meget til før den fine balance tipper.

 

Vi har brugt en del energi på at skubbe på for at få lavet en ny dør dernede, og det er nu lykkedes. Så nu kan voksne og børn løbe direkte ud på legepladsen fra midterlokalet, og det skaber en stor tryghed for alle. Børnene kan hurtigt nå på toilettet, og de voksne er i tæt kontakt med børnene ude på legepladsen.

 

Vi har dette år brugt tid på at skaffe midler til en film om Sønderho. Vi fik 40.000 fra bevaringsfonden, og Anders Holmgaard varetager denne opgave. Vi forsøger at skabe et helhedsbillede af byen over et år, men det er meget tidskrævende. Anders kommer jævnligt, og har efterhånden fået gravet sig godt ned i byen og dens mennesker og historier. Tak til alle dem som vil stille op til interviews, og til alle dem som lægger bolig til. Det bliver meget spændene at se resultatet! Vi forsøger hver gang han kommer at skaffe ham gratis logi, og derfor skal der lyde en stor tak til dem som har lånt ham værelser og lejligheder, de betyder meget at han har arbejdsro og gode rammer når han er her.

Ud over ovennævnte støttebeløb har vi afholdt to støttearrangementer, en adventsfest med strik konkurrence, teater, madboder, lotteri mm, samt en kage/kaffe bod til sct. Hans. Tak til alle som støttede op med gevinster, hjalp til og til alle som mødte op og støttede.

 

Det nyeste tiltag i foreningen er, at vi har startet en bosætningsgruppe. Vi mærker en stadig stigende interesse for at slå sig ned i byen, og det største problem lige nu er, at vi ikke kan tilbyde lejeboliger til de som har lyst til at forsøge sig med et liv her. Derfor har vi haft et par møder med en større gruppe mennesker for at lade alle ideer få frit slag omkring mulige løsninger her.

Det har resulteret i etablering af en mindre arbejdsgruppe bestående af Jacob Sønderskov, Steen Gleerup og Frederik Brink Jensen som vil gå videre med forskellige løsningsmodeller. Der vil blive iværksat nogle undersøgelser omkring mulighederne for at bygge nye lejeboliger, købe noget op og restaurere, søge støtte til byggeprojekter, få tegnet forslag til evt nye huse og tage kontakt til kommunen for de lovmæssige sider af sagen. Det er et stort arbejde, og vi får brug for hjælp fra flere sider, også købt hjælp.

Men vi er nået dertil hvor interessen for at flytte herned er så stor at vi må gøre noget for de familier som ikke er i stand til at købe noget, eller har brug for en prøveperiode hernede inden de bosætter sig mere permanent. Tak til alle som har brugt tid på snak, overvejelser, undersøgelser og kreativ tankegang. Og tak til gruppen som nu går videre med dette arbejde!

 

Vi vil i den kommende tid også bruge energi på at genopfriske hjemmesiden. Kommunen har betalt for en fotograf som har været en enkelt dag og fotografere flere familier på en gang for at skildre mangfoldigheden og sammenholdet. Det gjorde de fordi der har været interesse fra andre bosætningsplatforme for at dele og henvise til vores hjemmeside. Vi vil gerne investere i at han kommer en gang til og tager lidt flere billeder af enkelte familier. Der er god aktivitet på fb, men hjemmesiden skal stadig eksistere som en platform for informationer som ikke blander sig med alle mulige små opslag fra hverdagen. Den er stadig flittigt besøgt, men trænger til at blive pudset af.

 

Til sidst skal lyde en tak til bestyrelsen og alle medlemmerne. Og der er stadig plads til flere.

Det koster 50 kr om året, og kan indbetales sammen med evt donationer på 

konto: 9684 0000289930

 

På vegne af foreningen ønsker vi alle et dejligt efterår! Gertrud Exner