Formandens beretning på generalforsamlingen 2016

Formandens beretning på generalforsamlingen d 7/9 2016

Siden den stiftende generalforsamling af Foreningen for bosætning af børnefamilier i Sønderho d. 15/9 2015 har bestyrelsen haft travlt.

Vi startede med at lave et skrift til hele byen om vores eksistens, hvorfor en forening, hvad vil vi, og hvad kunne man med et medlemskab hjælpe med.

Dette skrift ligger sidst i beretningen.

Det afstedkom stor opbakning fra hele byen, og mange meldte sig prompte ind, endsige gav støttebeløb af forskellige omfang.

Med de penge kunne vi ansætte en fast pædagog til 3 dage om ugen til passe de børn, der ellers ikke kunne nå at blive hentet af deres mor inden for Bakskulds åbningstid. De sidste to dage varetager vi som forældre selv i samarbejde med deres mormor. En stor tak til Anne Zeuthen, som har været en stabil og hjertelig kraft, og som har indvilget i at sætte et løntrin. som også gør at vi kan honorere hendes ansættelse. Helen Mähler vikarierer lige nu for Anne, og igen har vi været heldige med en engageret og hjertelig hjælp!

Derefter lavede vi i samarbejde med Jes Brinch en hjemmeside for foreningen. www.sønderholiv.dk Her kan man både hente nyttig information om livet i Sønderho, læse beretninger fra andre børnefamilier og i det hele taget få et indblik i, hvad det vil sige at bo her. Vi har fået mange roser for denne hjemmeside!

Ligeledes er der også en facebook side, som altid får meget opmærksomhed, når der bliver lagt noget ud.

For at få økonomien til at hænge sammen har vi endvidere afholdt flere støttearrangementer.

Adventsfesten var et brag af en børnefest med teater, ansigtsmaling, kage, kaffe, friskbagte æbleskiver, klippe klistre, rytmik, Lucia optog i kirken, kinesisk lotteri, lodsedler, juletræ og ikke mindst “Den lille småkagedyst” med Micki Sheng som dommer.

Og så har der været Påske fest med æg-trilning og reception for hjemmesiden, lygtefest i klitterne med fælles spisning, Sct. Hans bod med kaffe og kage og to loppemarkeder.

Men størst af alle aktiviteter har nok været den politiske kamp for at bevare Bakskuld.

Da vi startede foreningen, var der kun 5 børn i Bakskuld, og der var mange stemmer som mente, at nu kunne det ikke bære mere. Derfor satte vi massivt ind på alle fronter, har været til et utal af møder på kommune, forvaltning og med personalet, gennem presse skriveri, læserbreve og sågar bud på, hvordan man kunne sætte ind på det økonomiske område. Det hele kulminerede til byrådsmødet i maj 2016, hvor det med en stemme blev afgjort, at man ville fortsætte med at støtte Bakskuld økonomisk frem til 2017 hvor der skal være kommunalvalg. Det var en meget stor sejr for os den dag og en stor lettelse for både personale, forældre og kommende tilflyttere. Nu kan vi atter se fremad og glæde os over, at vi stadig har en børnehave i Sønderho.

Siden er det kun gået fremad. 4 familier er flyttet til byen med små børn, og alle udtrykker vigtigheden af at vi har denne unikke pasningsmulighed. Der er 9 børn i Bakskuld p.t. Og flere er på vej.

Vi er pave stolte over at hele projektet med at få promoveret Sønderho som en levende by er lykkedes, og vi er fulde af fortrøstning for fremtiden!

Nu hvor der er lidt overskud, kan vi rette blikket mod andre aktiviteter, som også står på vores ønskeliste. Bandt andet vil vi gerne skabe en film om det at vokse op i Sønderho med både små og store børn af byen. Derudover kommer der nye arrangementer i løbet af året, fester, markeder, spisning mm. Vi kæmper videre!

Til beboere, gæster, sommerhusejere og alle med interesse og kærlighed til Sønderho!

En ny forening har set dagens lys:

“Foreningen for bosætning af børnefamilier i Sønderho”

Med denne skrivelse ønsker vi at gøre kort rede for baggrunden for foreningens opståen, og give et billede af hvad dens fremtidige arbejde vil bestå af.

Bakskuld har det seneste år været alvorligt truet. Børnetallet har været lavt, og der er blevet set kritisk på det ekstra tilskud det kræver at opretholde den.

Kort før sommer skete der det som ikke måtte ske: To børn blev flyttet til Odden børnehave i Nordby fordi deres mor (Maja Schwarz) ikke kunne nå at hente dem indenfor Bakskulds åbningstider grundet arbejde.

Her var gode råd dyre. Uden de to børn ville vores børnehave lukke med kort varsel.

Derfor besluttede vi at skabe et frivilligt netværk som kunne gå ind og varetage pasning af de to børn hver eftermiddag så de kunne blive i Bakskuld. Både for byens, men også deres egen skyld, det er nu engang her de gerne vil være. Det lykkedes! De to børn er nu atter i Bakskuld, og institutionen er reddet – indtil videre.

Vi kan ikke imidlertid ikke blive ved med at magte denne opgave alene, og det er heller ikke rimeligt overfor børnene at de hele tiden skal hentes af nye ansigter. For at skabe en stabil situation både for børnene, deres mor og Bakskuld har vi besluttet at ansætte en kvalificeret person til at hente dem tre gange om ugen fremover. Det er også lykkedes!

Vi er så heldige at Anne Zeuthen gerne vil varetage denne opgave, og det er alle meget glade for.

Nu står vi overfor en ny udfordring, nemlig den økonomiske. Anne skal have løn.

Og for at gøre det på en redelig og ordentlig måde besluttede vi at stifte en forening for at kunne søge bidrag gennem medlemmer og støttearrangementer og skattemæssigt være helt på det tørre.

Men hurtigt indså vi at en sådan platform måske ikke var nogen dårlig ide hvis man tog kikkerten for øjet og så lidt længere ud i fremtiden for Sønderho. Hvad ønsker vi for byen som et familievenligt og attraktivt sted at være? Kan vi selv være med til at præge tilflytningen af børnefamilier fremover? Hvad skal der til for at stabilisere børnepasningsområdet osv osv.

Der er nok at gøre. Derfor dette brede navn. Vi ønsker altså med denne forening ikke blot at redde en sårbar situation for Bakskuld, vi ønsker at udvide informationsniveauet, PR værdien, dokumentationsområdet og netværket for kommende tilflyttere.

Nummer et er lige nu Bakskuld! Har vi ikke en børnehave får vi næppe flere børnefamilier. Derfor skal vi have stabiliseret pasningsordningen de næste to år, og det kan i være med til at sikre med et medlemsskab og bidrag af enhver størrelse.

Derudover støtter i også et stykke arbejde som vi gør af hjertet fordi livets kommen og gåen også er et vilkår for vores dejlige by. Vi er af den overbevisning at mange flere unge familier ville kunne have glæde at at bosætte sig her, men der skal gøres mere for synlighed, netværk og diverse initiativer.

Støt foreningen, støt Sønderho!