Generalforsamling

Til alle interesserede!

Foreningen afholder ordinær generalforsamling d 7/9 kl 19.00 på Sønderho gamle skole.

Dagsorden:

valg af dirigent

valg af referent

formandens beretning

regnskab

kontingent

valg t bestyrelse

indkomne forslag

evt.

 

På gensyn!