Bakskuld – en solstrålehistorie

Som kommentar til artiklen i Fanøposten om Bakskuld, vil foreningen for bosætning af børnefamilier i Sønderho hermed gerne belyse forholdene yderligere for Bakskuld og børnefamilierne i Sønderho.

Bakskuld eksisterer nu på 16 –ende år, og har for mange børn været en tryg og naturlig start på det sociale liv med leg, natur, kreativitet og sammenhold. Antallet af børn er svingende, men der kommer hele tiden, nye familier til byen blandt andet på grund af dens eksistens.

I dette år ser vi meget positivt på antal af nuværende og kommende børn i Bakskuld.
Pr. 1. maj er der indskrevet 8  børn i Bakskuld, og vi forventer yderligere 2-3 børn i det kommende år samtidig med, at et enkelt barn har nået skolealderen.
De nye børnefamilier i Sønderho udtaler selv, at kommunens meget attraktive børnepasningstilbud i Sønderho har spillet en væsentlig rolle for deres valg af bosætning. Man ville slet ikke være flyttet til Fanø, hvis ikke der var en sådan daginstitution i Sønderho.
Bakskuld og det dygtige personale er med til at sikre et enestående tilbud for børn mellem 0-6 år, også for dem med særlige behov for tryghed og omsorg. Børnegruppen i Bakskuld leger og lærer på tværs af aldersgrupperne som i en familie. De skal tage hensyn til hinanden og får dermed nogle sociale kompetencer, som er til gavn for dem i et senere skoleliv. Der er ikke noget hegn om institutionen, så børnene lærer også noget om ansvar, og da Bakskuldbørnene er hele byens børn, er det et trygt børneliv, man kan leve i Sønderho. Også den daglige kontakt mellem pædagoger og forældre er præget af overskud og indsigt i dagligdagen, børnene og årets gang.

Vi har et positivt samarbejde med kommunen og forventer, at der også i de kommende år er en integreret daginstitution i Sønderho.
Læs mere på www.sonderholiv.dk

Venlig hilsen
Gertrud Exner