Til beboere, gæster, sommerhusejere og alle med interesse og kærlighed til Sønderho!

Med denne skrivelse ønsker vi at gøre kort rede for baggrunden for foreningens opståen, og give et billede af hvad dens fremtidige arbejde vil bestå af. !

Bakskuld har det seneste år været alvorligt truet. Børnetallet har været lavt, og der er blevet set kritisk på det ekstra tilskud det kræver at opretholde den.

Kort før sommer skete der det som ikke måtte ske: To børn blev flyttet til Odden børnehavei Nordby fordi deres mor (Maja Schwarz) ikke kunne nå at hente dem indenfor Bakskulds åbningstider grundet arbejde.

Her var gode råd dyre. Uden de to børn ville vores børnehave lukke med kort varsel. !

Derfor besluttede vi at skabe et frivilligt netværk som kunne gå ind og varetage pasning af de to børn hver eftermiddag så de kunne blive i Bakskuld. Både for byens, men også deres egen skyld, det er nu engang her de gerne vil være. Det lykkedes! De to børn er nu atter i

Bakskuld, og institutionen er reddet – indtil videre.

Læs hele artiklen her